Menu Close

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

Š. m. birželio 1 d. 13.00 val. kviečiamas Mokytojų tarybos posėdis

Darbotvarkė:

  1. 2023 m. I-ojo pusmečio veiklos plano įgyvendinimo aptarimas: ugdomojo proceso ir pedagoginės veiklos priežiūros aptarimas.
  2. Vaikų pasiekimai ir pažanga. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasirengimas mokyklai.
  3. Dėl metodinio renginio „Neringos mokytojo misija-sėkmę patiriantis žmogus“ birželio 6 d. registruotis Semi+ platformoje
  4. Dėl vasaros darbo organizavimo
Skip to content