Menu Close

Darbo užmokestis

2024 I ketvirtis

 

2023 metai

2023 IV ketvirtis

2023 III ketvirtis

Lentelė 2023 m II ketvirtis

Lentelė 2023 m I ketvirtis

 

2022 metai

 Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022m.

Lentelė 2022 m. vidutinio darbo užmokesčio

Nidos lopšelio darželio vidutinis darbo užmokestis 2022 III ketv.

Priskaičiuotas 2022 metų II ketvirčio

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas 2022 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių)
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams      2,75         3                2105,23
Buhalterija       1        2                995,69
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja       8,25       10              1616,21
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos       3,25         5               1072,87
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys       7,25         8               946,67
Iš viso          22,5              28                  1335,96

Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas

Priskaičiuotas 2022 metų I ketvirčio

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas 2022 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių)
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams     2,75         3                 1961,48
Buhalterija      1         2                  977,76
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja      8,25        10                 1348,74
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos       3,25          5                  1045,38
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys       7,25          6                  1162,04
Iš viso       22,5          26                  1238,24

Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas

Priskaičiuotas 2021 metų IV ketvirčio

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas 2021 metų IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių)
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams       2,75        3                2027,47
Buhalterija         1       2                1078,43
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja        8,25      12                 1247,60
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos        3,25        5                  1009,43
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys         7,25         6                    970,41
Iš viso          22,5        28                  1218,54

Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas

Priskaičiuotas 2021 metų III ketvirčio

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas 2021 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių)
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams       2,75        3               1871,71
Buhalterija        1        2              946,20
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja       8,25        11              1177,40
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos       3,25         5                847,39
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys       7,25         6                  721,09
Iš viso        22,5        27                  1135,80

Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas

Priskaičiuotas 2021 metų I ketvirčio

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas 2021 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių)
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams       2,75         3                   1681,47
Buhalterija         1         2                    885,92
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja        8,25         11                   1032,46
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos        3,25         5                    775,89
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys         7,25         8                    713,56
Iš viso         22,5         29                    957,29

Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas

Priskaičiuotas 2020 metų IV ketvirčio

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas 2020 metų IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių)
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams      2,75        3               1840,20
Buhalterija        1        2                 893,47
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja        8,25        11                1046,91
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos        3,25          5                  822,42
Valytoja, auklėtojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys        7,25          8                  769,28
Iš viso         22,5          29                  1003,10

 

Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas

Priskaičiuotas 2020 metų III ketvirčio

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas 2020 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių)
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams     2,75        3             1784,50
Buhalterija        1        2               824,68
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja         8,25        11                 963,00
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos         3,25         5                  717,22
Valytoja, auklėtojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys        7,25         8                   767,25
Iš viso         22,5        29                  942,07

 

Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas

Priskaičiuotas 2020 metų II ketvirčio

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas 2020 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių)
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams       2,75         3                1762,51
Buhalterija        1         2                  813,71
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja        8,25         11                   958,67
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos        3,25          5                    687,85
Valytoja, auklėtojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys        7,25          8                    700,26
Iš viso        22,5          29                    947,30

Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas

Priskaičiuotas 2020 metų I ketvirčio

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas 2020 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių)
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams    2,75        3                1722,42
Buhalterija      1       2                  823,23
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja                      8,25        11                   776,09
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos                       3,25         5                    702,33
Valytoja, auklėtojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys                       7,25          8                    734,65
Iš viso      22,5         29                     876,60

 

 

Skip to content