Menu Close

Posėdžiai ir susitikimai

Informacija:

2024-01-09 Mokytojų Tarybos posėdis

2023-11-06 Visuotinė su tėvais šventė Pyragų diena-akcija „Gelbėkit vaikus“

2023-10-03 Visuotinis Tėvų susirinkimas ( PPT psichologo paskaita)

2023-09-14 Mokyklos Tarybos posėdis

2023-08-31 Mokytojų Tarybos posėdis

2023-06-01 Mokytojų tarybos posėdis

2023-05-15 Dokumentų ekspertų komisijos posėdis

2023-03-15 Mokyklos tarybos posėdis

2023-03-01 Darbo tarybos posėdis

2023-02-13 Bendras mokyklos tėvų susirinkimas

2023-01-30 Mokytojų tarybos posėdis

2023-01-26 Mokyklos tarybos posėdis

2023-01-04 Darbo tarybos posėdis

2022-12-16 Atestacinės komisijos posėdis dėl kvalifikacinės kategorijos pakėlimo R. Bukauskienei ir R. Didžpetrei

2022-11-29 Mokyklos tarybos, tėvų komitetų ir mokytojų bendras susirinkimas

2022-08-31 Mokytojų tarybos posėdis

2022-08-29 Mokyklos tarybos bei grupių tėvų komitetų pasitarimas

2022-03-13 Mokyklos Tarybos posėdis

2022-02-10 Mokyklos tarybos posėdis

2021-12-09 Svečiavosi Neringos savivaldybės meras D.Jasaitis ir Neringos bažnyčios klebonas R.Adomavičius.

2021-11-23 Mokyklos tarybos posėdis

2021-10-21 Tėvų komitetų posėdis

2021-08-31 Mokytojų tarybos posėdis

2021-02-17 Mokyklos tarybos posėdis

2021-01-28 Mokytojų tarybos posėdis

2021-01-27 Tėvų komiteto posėdis

2021-01-20 Mokyklos tarybos posėdis

2020-10-23 Mokyklos tarybos posėdis (dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų pakeitimo, dėl Mokyklos tarybos sudėties)

2020-08-31 Mokytojų tarybos posėdis

2020-07-  Lankėsi Neringos savivaldybės meras D.Jasaitis  ir administracijos direktoriaus pavaduotojas S.Šveikauskas

2020-04-03 Lankėsi Neringos savivaldybės administracijos direktorius E.Šakalys ir pavaduotojas S.Šveikauskas (stebėti remonto darbų)

2020-03-06 Mokyklos tarybos posėdis (dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Joanos Mažeikienės 2019 m. veiklos ataskaitos)

2020-03-01 Mokyklos VGK posėdis

2020-02-21 Edukacinių priemonių „Olifu“ pristatymas, metodinės rekomendacijos

2020-01-28 Mokytojų tarybos posėdis

2020-01-20 Mokyklos tarybos posėdis (dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Joanos Mažeikienės 2019 m. veiklos ataskaitos)

2019-12-20 Svečiavosi Neringos savivaldybės meras D.Jasaitis ir Neringos bažnyčios klebonas R.Adomavičius.

2019-12-11 Lankėsi Neringos savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas V.Giedraitis, komiteto nariai A.Mikalauskienė, N.Lendraitis, L.Vainutis, administracijos direktoriaus pavaduotojas S.Šveikauskas.

2019-11-26 Klaipėdos PPT lektoriaus V.Karvelio  seminaras „Iššūkiai mokytojui dirbant su šiuolaikiniais vaikais“

2019-11-22 Maisto pažinimo veiklos programa

2019-11-20  Mokyklos tarybos posėdis

2019-08-30 Mokytojų tarybos posėdis

2019-06-11 Mokytojų tarybos posėdis

2019-05-29 Mokyklos tarybos posėdis

2019-01-17 Mokytojų tarybos posėdis

2019-01-22 Mokyklos ttTarybos posėdis

2018-11-19 – 21 „Maisto ragavimo savaitė darželyje“. Galimybė tėvams paragauti maisto, gaminamo darželyje pagal VšĮ „Sveikatai palankus“ sudarytus ir Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus valgiaraščius.

2018-11-14 Mokyklos tarybos posėdis-susirinkimas. Dalyvauja Neringos savivaldybės vicemeras Narūnas Lendraitis. Darbotvarkė: dėl vaikų maitinimo; dėl ugdymo proceso tobulinimo; dėl Kalėdinių renginių organizavimo; kiti aktualūs klausimai.

2018-10-18  VŠĮ „Sveikatai palankus“, Neringos savivaldybės administracijos bendras renginys lopšelio-darželio bendruomenei „Maisto pažinimas ugdymo įstaigose ir informacinė medžiaga sveikatos stiprinimo temomis“; VšĮ „Sveikatai palankus“ mitybos edukacija vaikams (sveikų užkandžių gamyba ir degustacija) bei susitikimas su Mokyklos bendruomene, kur vyko pokalbiai apie sveiką mitybą ir buvo atsakoma į iškilusius klausimus. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, grupių auklėtojos, mokyklos bendruomenė

2018-09-26 Visuotinis Mokyklos tėvų susirinkimas. (Mokyklos tarybos pirmininko ataskaita už 2016-2018 m.; Mokyklos tarybos rinkimai 2018-2020 m.; informacija apie vaikų maitinimo organizavimą; dėl Psichologinio konsultavimo grupės  seminaro  spalio 2 d.; kiti klausimai.

2018-08-31 Mokytojų tarybos posėdis.

2018-05-28 Mokyklos tarybos posėdis:

  • dėl Neringos savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Neringos ikimokyklinėse įstaigose tvarkos patvirtinimo bei užmokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo“ pakeitimo;
  • dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo taikymo lopšelyje-darželyje;
  • dėl maitinimo organizavimo kokybės gerinimo;
  • dėl mokyklos darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.
2018-05-09 Neringos savivaldybės mero D.Jasaičio, Tarybos komitetų pirmininkų, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo lankymasis ikimokyklinėje įstaigoje. Dalyvavo tėvų atstovė D.Puškoriūtė Bartkuvienė.

2018-04-24 Visuotinis tėvų susirinkimas (Mokyklos misija ir vykdoma veikla; finansinės veiklos ataskaita; planuojami artimiausi renginiai; grupės tvarkos taisyklių aptarimas, kt.)

2018-01-05 Mokyklos tarybos posėdis (dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos; dėl 2018 m. veiklos plano; einamieji klausimai).
Skip to content