Menu Close

Paslaugos

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė nuo 2024 m. sausio 1 d. patvirtino naujus socialinės paramos išmokų dydžius.

Nr. T1-295 Dėl IUP v.išlaikymo pakeitimo-3  

Nuo 2024 m. sausio 1 d. padidėjo atlyginimo už vaiko išlaikymą dydis:

vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

ikimokyklinio (1–3 m. vaikams) ugdymo grupėse – 6,8 proc. BSI (arba 3,74 eur.);

ikimokyklinio (3–5 m. vaikams), priešmokyklinio ugd. grupėse – 8,1 proc. BSI (arba 4,46 eur.).

Mėnesio  atlyginimo dydis už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą pagal neformaliojo ugdymo programą 2 BSI (arba 110eur.)

 (Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T1-295

„Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. t1-119 „Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo)

INFORMUOJAME, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė nuo 2023 m. sausio 1 d. patvirtino naujus socialinės paramos išmokų dydžius. Tarp didinamų išmokų yra ir vaiko pinigai.

Bazinė socialinė išmoka (BSI) didinama iki 49 eur., todėl atitinkamai didėja ir atlyginimas už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose.

1.Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą švietimo įstaigų  ikimokyklinio, priešmokyklinio grupėse, kai vaikas lanko trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą, dažniausiai vykdomą vasaros  laikotarpiu –2 BSI (98 Eur.).

2.Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

2.1.ikimokyklinio (1–3 m. vaikams) ugdymo grupėse – 7,37 proc. BSI; (3,61 Eur)

2.2.ikimokyklinio (3–5 m. vaikams), priešmokyklinio ugdymo grupėse – 8,95 proc. BSI;(4,39Eur.)

INFORMUOJAME:

Lietuvos Respublikos vyriausybė nuo 2022 m. birželio 1 d. patvirtino naujus socialinės paramos išmokų dydžius. Tarp didinamų išmokų yra ir vaiko pinigai.

Bazinė socialinė išmoka (BSI) didinama 4 Eur, iki 46 Eur.

Vadovaujantis Neringos savivaldybės Tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr.T1-119 „Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

1.Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą švietimo įstaigų  ikimokyklinio, priešmokyklinio grupėse, kai vaikas lanko

trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą, vykdomą vasaros (birželio– rugpjūčio mėn.) laikotarpiu – 2 BSI (92 Eur.).

2.Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

2.1.ikimokyklinio (1–3 m. vaikams) ugdymo grupėse – 7,37 proc. BSI; (3,39 Eur)

2.2.ikimokyklinio (3–5 m. vaikams), priešmokyklinio ugdymo grupėse – 8,95 proc. BSI;(4,12Eur.)

2019 m. birželio 27 d. Neringos savivaldybės tarybos prendimas Nr. T1-120  DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d07d2c409cc711e9aab6d8dd69c6da66

2019 m. birželio 27 d. Neringos savivaldybės tarybos prendimas Nr. T1-119  DĖL  ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/82ee21a29cc711e9aab6d8dd69c6da66/MEUJoGpGqN

Dėl mokinių lankomumo apskaitos panaikinus medicininės pažymos formą nr. 094/a

2016 m. gegužės 19 d. Nr. T1-104 Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2014 m. vasario 20 d. Nr. T1-16 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Neringos ikimokyklinėse įstaigose tvarkos patvirtinimo bei užmokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo“ pakeitimo.

2013-06-20 Nr. T1-126 Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo sprendimas

2013-06-20 Nr. T1-126 (kartu su 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19) redakcija Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo priedas

2011 m. birželio 16 d. Nr. T1-88 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimo nr. T1-136 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Neringos ikimokyklinėse įstaigose tvarkos patvirtinimo bei užmokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo

Nidos lopšelyje-darželyje vaikams su kalbos sutrikimais teikiamos nemokamos LOGOPEDO paslaugos. Reikalingas tėvų sutikimas.

 

 

Skip to content