Menu Close

Darbuotojai

Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ mokytojai

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija /išsilavinimas
 Ramunė Pečiukonytė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ir pradinis ugdymas, vyr. mokytoja, II vadyb. kategorija
Rūta Bukauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ugdymas, ikimokykl. ugd. vyr. mokytoja
Aurelija Čiunkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokykl. ugd. mokytoja metodininkė
Edita Petrėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ir pradinis ugdymas, ikimokykl. ugd. mokytoja metodininkė
Eglė Norkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ugdymas, mokytoja
Rima Didžpetrė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, edukologija, ikimokykl. ugd. mokytoja
Loreta Rimkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ugdymas, ikimokykl. ugd. mokytoja metodininkė
Ingrida Miliūnė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ugdymas, ikimokykl. ugd. mokytoja metodininkė
Ieva Pumputytė-Macevičė Meninio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, vyr. mokytoja
Jurgita Survilienė (atost. v. p) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, choreografija, vyr. mokytoja
Ramutė Rušinienė Logopedė aukštasis universitetinis, vyr. logopedė

 

 Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ nepedagoginis personalas

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos
Virginija Kasparavičienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Elena Sabeckienė Vyr. buhalterė
Zita Jegorova Buhalterė
Nijolė Pogienė
Raštinės administratorė
Svetlana Markevičienė Valgiaraščių specialistė
Snieguolė Ragožienė Virėja
Jurgita Krečienė Virėja / skalbinių tvarkytoja
Inna Busareva Mokytojo padėjėja
Aurelija Pakalniškė Atsargų apskaitininkė / teritorijos valytoja
Aida Bumblienė Mokytojo padėjėja
Renata Kožemečenko Mokytojo padėjėja
Lina Krečiuvienė Mokytojo padėjėja
Salomėja Zarumbaitė Mokytojo padėjėja
Vilma Šarpnickytė Mokytojo padėjėja (vaikams su SUP)
Vita Pipirienė Valytoja
Genadij Kobozev
Ūkvedys
Alma Noreikienė Mokytojo padėjėja

 

Skip to content