Menu Close

Darbuotojai

Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ mokytojai

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija /išsilavinimas
 Ramunė Pečiukonytė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ir pradinis ugdymas, vyr. mokytoja, II vadyb. kategorija
Rūta Bukauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ugdymas, ikimokykl. ugd. vyr. mokytoja
Aurelija Čiunkienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokykl. ugd. mokytoja metodininkė
Edita Petrėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ir pradinis ugdymas, ikimokykl. ugd. mokytoja metodininkė
Eglė Norkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ugdymas, mokytoja
Rima Didžpetrė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, edukologija, ikimokykl. ugd. mokytoja
Loreta Rimkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ugdymas, ikimokykl. ugd. mokytoja metodininkė
Ingrida Miliūnė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, ikimokyklinis ugdymas, ikimokykl. ugd. mokytoja metodininkė
Ieva Pumputytė-Macevičė Meninio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, vyr. mokytoja
Jurgita Survilienė (atost. v. p) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis, choreografija, vyr. mokytoja
Ramutė Rušinienė Logopedė aukštasis universitetinis, vyr. logopedė

 

 Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ nepedagoginis personalas

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos
Virginija Kasparavičienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Dženeta Paulaitienė
Vyr. buhalterė
Ramutė Rapalienė Buhalterė
Zita Jegorova Buhalterė
Nijolė Pogienė Raštinės administratorė
Svetlana Markevičienė Valgiaraščių specialistė
Snieguolė Ragožienė Virėja
Jurgita Krečienė Virėja / skalbinių tvarkytoja
Aurelija Pakalniškė Atsargų apskaitininkė
Inna Busareva Mokytojo padėjėja
Aida Bumblienė Mokytojo padėjėja
Renata Kožemečenko Mokytojo padėjėja
Lina Krečiuvienė Mokytojo padėjėja
Salomėja Zarumbaitė Mokytojo padėjėja
Alma Noreikienė Mokytojo padėjėja (vaikams su SUP)
Vita Pipirienė Valytoja
Genadij Kobozev Ūkvedys
Olena Lazarchuk Teritorijos valytoja
 

 

 

 

Skip to content