Menu Close

Projektai

2022 m. NUMATOMI VYKDYTI PROJEKTAI

1. Sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“ Visus mokslo metus A.Čiumkienė, grupių mokyt., tėvai
2. Kūrybinis projektas „Mažoj širdutėj – Lietuva“ Vasario 1-15 d. R.Bukauskienė, grupių mokyt.
3. Neringos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Gamtos paslaptys“ Kovo 14-18 d. R.Pečiukonytė,

grupių mokyt.

4. Respublikinis kūrybinis projektas „Robotas ir peteliškė“ Balandžio 1-8 d. R.Didžpetrė
5. Pažintinis projektas „Magiški kiaušiniai“ Gegužės mėn. J.Mažeikienė,

gr. mokyt.

6. Neringos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnokultūrinis projektas „Žuvininkai mes esme“ Rugsėjo 12 – lapkričio 18 d. R.Pečiukonytė, grupių ir meninio ugd. mokyt., tėvai
7. Respublikinis projektas profesijoms pažinti „Kuo užaugęs būsiu?“ Rugsėjo 12 – spalio 31 d. A.Čiumkienė, grupių mokyt., tėvai

 

2022 m. TEMINĖS SAVAITĖS

1. Menų savaitė Vasario 21-25 d. Gr. mokyt.
2. Kalbos savaitė (Melagių diena, Vaikiškos knygelės diena, pasakų diena, ekskursija į biblioteką, tarmių pramogėlė ir pan.) Balandžio 1-8 d. Gr. mokyt., R.Rušinienė
3. Sveikatingumo  savaitė „Noriu būti sveikas“. Judėjimo sveikatos labui dienos (05-10) minėjimas (mankštos lauke, sportiniai žygiai,  judrieji žaidimai, futboliukas, linksmos estafetės, kt. sportinė pramogos). Gegužės 9-13 d. I.Miliūnė, gr. mokyt.
4. Saugaus eismo ir darnaus judumo savaitė „Aš saugus, kai žinau“

(animaciniai fimukai apie saugų eismą, atšvaitų gamyba, išvykos, piešinių parodėlės organizavimas, Neringos policijos komisariato darbuotojų apsilankymas darželyje)

Rugsėjo 5-9 d. Gr. mokyt.
5. Rudenėlio savaitės „Sveikas, Rudenėli!“

·   Savaitė ,,Duonutė – pyragų močiutė“

·   Rudens gėrybių savaitė

·   Rudens darbų savaitė ,,Dirba rudenėlis, dirba ir žmogus“

·   Rudens spalvų savaitė „Ruduo paėmė teptuką…“

Rugsėjo

19-23 d.

26-30 d.

Spalio

3-7 d.

10-14 d.

Gr. mokyt.
6. Šventinė savaitė, skirta Neringos miesto įkūrimui

(rudens palydėtuvės, Martyno d., dalyvavimas šventiniuose miesto renginiuose)

Lapkričio 14-18 d. I. Pumputytė, gr. mokyt.

*****

                Ateitis tavo rankose                                   

Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas Europoje

Už švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto politiką visų pirma atsako valstybės narės. Tačiau ES remia ir papildo jų veiksmus palengvindama jų tarpusavio bendradarbiavimą. Tai apima finansinę paramą ir susijusią veiklą, pavyzdžiui, tarptautinio mobilumo programą „Erasmus+“ ir kultūros ir kūrybos sektorių rėmimo programą „Kūrybiška Europa“.

Kaip tu nori, kad atrodytų ateitis? Prisijunk prie diskusijos šiandien.

Norėdami pateikti savo pasiūlymus, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų kategorijų.

  • Švietimas
  • Kultūra
  • Jaunimas
  • Sportas

    Nuoroda: cofe-PART-2021-04-36

 

                                   Respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ sambūris

Jau antrus metus iš eilės respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ komandos renkasi į kasmetinį sambūrį. Šio sambūrio atsiradimą iniciavo Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė.  Šiais metais susitikimas vyko Kauno r. Noreikiškės lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis“, kur dalyviai dalijosi gerąją patirtimi konferencijoje „Lyderyste grįsta vadovo ir pedagogo sąveika, siekiant vaiko ugdymosi sėkmės“. Mokytojai ir vadovai dalyvavo seminare „Pedagogų vertinamasis pokalbis darželyje: turinys ir organizavimo procesas“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio ugdymo mokytojų ugdomosios veiklos stebėsena ir vertinimas“. Į sambūrį susirinko didelis būrys dalyvių net iš 11 respublikos šveitimo įstaigų – Kretingos, Tauragės, Kauno rajono Noreikiškių, Kauno miesto, Vilniaus raj. Rudaminos, Vilkaviškio raj, Kybartų, Visagino, Gargždų, Šilutės, Nidos ir Jurbarko. Sambūrio metu buvo aptarti bendri ateities projektai ir darbai, meniškai buvo pristatytas respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ sambūrio himnas, susitarta dėl sekančio susitikimo.

LL3 Neringa kūrybinė komanda kuria pokyčio projektą, kuris skirtas nuosekliam Neringos mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui švietimo įstaigose.

Neringos kūrybinės komandos pokyčio projekto tema:

 

UŽDAVINIAI:

1.Keliant mokytojų bendrąsias kompetencijas, suteikti mokiniams kokybiškesnį ugdymą.

2.Institucinė parama ir atskaitomybė mokytojų mokymuisi, eksperimentams, naujoviškai veiklai.

3.Tarpinstitucinis Mokytojų socialinio kapitalo stiprinimas

4.Ugdant(-is) mokinių atsakomybę bendradarbiavimas, kuriant naujas veiklas ir tradicijas.

5.Modernizuoti ugdymo(-si) erdves.

Skip to content