Menu Close

Konkursai ir laisvos darbo vietos

REIKALINGA(S)  MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS DIRBTI 0,25 et. (nuo 2024-08-20 ) (NETERMINUOTA SUTARTIS)
REIKALINGA(S) IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA(S)/MOKYTOJAS DIRBTI VASAROS LAIKOTARPIU (nuo 2024-07-01 iki 2024-08-26) (TERMINUOTA SUTARTIS)
REIKALINGA(S) IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO/MOKYTOJO  PADĖJĖJAS DIRBTI VASAROS LAIKOTARPIU (2024-07-01- 2024-08-27) (TERMINUOTA SUTARTIS)
Kontaktai pasiteiravimui tel.  +370 46952214,+370 68217435   El.p. info@nidosazuoliukas.lt
__..__..__..__..__..__..__..__..__..
REIKALINGA(S) IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA(S)/MOKYTOJAS DIRBTI VASAROS LAIKOTARPIU (nuo 2021-07-01 iki 2021-08-27) (TERMINUOTA SUTARTIS)
 
REIKALINGA(S) IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO/MOKYTOJO  PADĖJĖJAS DIRBTI VASAROS LAIKOTARPIU (2021-07-01- 2021-08-30) (TERMINUOTA SUTARTIS)

 REIKALINGA(S) IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA(S) (TERMINUOTA SUTARTIS)

Reikalavimai:

 1. turėti pedagogo kvalifikaciją (Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymą Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.
 2. baigta ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa.

Darbo užmokestis (1216-1517 Eur. neatskaičius mokesčių) priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.

Mes Jums siūlome lankstų darbo grafiką.

Kompensuojame kelionės, komandiruotės išlaidas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (bazinis išsilavinimas ikimokyklinio ugdymo pedagogas).
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba el. paštu info@nidosazuoliukas.lt Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentų priėmimo data – iki 2021 m. liepos   2 d. įskaitytinai;

Pretendentų atrankos (pokalbio) data derinama asmeniškai.

 Kontaktai pasiteiravimui tel.  +370 46952214,+370 68217435 – direktorė Joana Mažeikienė

1. REIKALINGA(S) IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA(S) DIRBTI VASAROS LAIKOTARPIU (TERMINUOTA SUTARTIS)

2. REIKALINGA(S) IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA(S) (NETERMINUOTA SUTARTIS)

Reikalavimai:

 1. turėti pedagogo kvalifikaciją (Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymą Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.
 2. baigta ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa.

Darbo užmokestis (714-1108 Eur. neatskaičius mokesčių) priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (bazinis išsilavinimas ikimokyklinio ugdymo pedagogas).
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba el. paštu info@nidosazuoliukas.lt Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentų priėmimo data – iki 2020 m. gegužės  29 d. įskaitytinai;

Pretendentų atrankos (pokalbio) data derinama asmeniškai.

Kontaktai pasiteiravimui tel.  +370 46952214,+370 68217435 – direktorė Joana Mažeikienė

SKUBIAI REIKALINGAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJAS

Reikalavimai:

 1. turėti pedagogo kvalifikaciją (Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymą Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.
 2. baigta ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa.

Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (bazinis išsilavinimas ikimokyklinio ugdymo pedagogas).
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba el. paštu info@nidosazuoliukas.lt Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentų priėmimo data – iki 2019 m. spalio 31 d. įskaitytinai;

Pretendentų atrankos (pokalbio) data derinama asmeniškai.

Kontaktai pasiteiravimui tel.  (8 469) 52 214,+370 68217435 – direktorė Joana Mažeikienė

 REIKALINGAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJAS

Reikalavimai:

 1. turėti pedagogo kvalifikaciją (Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymą Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.
 2. baigta ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa.

Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (bazinis išsilavinimas ikimokyklinio ugdymo pedagogas).
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba el. paštu info@nidosazuoliukas.lt Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentų priėmimo data – iki š. m. rugsėjo 13 d. įskaitytinai;

Pretendentų atrankos (pokalbio) data derinama asmeniškai.

Kontaktai pasiteiravimui tel.  (8 469) 52 214,+370 68217435 – direktorė Joana Mažeikienė

 LAIKINAI, VASAROS LAIKOTARPIUI REIKALINGAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJAS

Reikalavimai:

 1. turėti pedagogo kvalifikaciją (Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymą Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.
 2. baigta ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa.

Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (bazinis išsilavinimas ikimokyklinio ugdymo pedagogas).
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba el. paštu info@nidosazuoliukas.lt Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentų priėmimo data – iki š. m. gegužės 31 d. įskaitytinai;

Pretendentų atrankos (pokalbio) data derinama asmeniškai.

Kontaktai pasiteiravimui tel.  (8 469) 52 214 – direktorė Joana Mažeikienė

SKELBIAMAS KONKURSAS NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

PAGRINDINIO SKELBIMO DĖL KONKURSO NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI TEKSTAS

Neringos savivaldybė 2019 m. vasario 11 d. skelbia konkursą Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  direktoriaus pareigoms eiti.
Į direktoriaus pareigas pretenduojantis asmuo privalo atitikti šiuos reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
8. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, reikalingas sėkmingai profesinei veiklai, atitinkančias švietimo tikslus ir kurios yra grindžiamos pagarba asmens orumui ir savitumui, tikėjimu kiekvieno žmogaus galimybėmis, mokymosi visą gyvenimą samprata, puikiu švietimo, mokymosi supratimu, žmogaus pažinimu, demokratiško vadovavimo principų išmanymu;
9. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
10. išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
11. būti susipažinusiam su lopšelio-darželio veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, užtikrinti jų vykdymą.
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 29 d. įskaitytinai (prieš 9 darbo dienas iki atrankos dienos). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Dokumentai priimami adresu Taikos g. 2, kab. 23, Neringa LT-93123
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Neringos savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų skyrius, tel. (8 469) 51 114, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..“>virginija.stanuleviciene@neringa.lt.
Skelbimas galioja iki 2019 m. gegužės 29 d.
Konkursas laisvoms Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti vyks 2019 m. birželio 12 d. 10.00 val.
Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai – Joana Mažeikienė,
tel.  (8 469) 52 214, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..“>info@nidosazuoliukas.lt.
__________________________________

 REIKALINGAS MOKYTOJO PADĖJĖJAS 1,0 et. darbo krūviu

Pareigybės (lygis C) paskirtispadėti ribotų galimybių vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir kitoje veikloje, užtikrinti saugumą ir užimtumą ugdymo grupėje

Mokytojo padėjėjo išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.

Mokytojo padėjėjas turi gebėti:

 1. bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 2. dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirtomis mokymo priemonėmis;
 3. bendradarbiauti su mokytoju, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 4. dirbti su informacinėmis technologijomis;

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą priimti į darbą (Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 4. Gyvenimo aprašymą;

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba el. paštu info@nidosazuoliukas.lt Pretendentų dokumentų priėmimo data – iki š. m. spalio 26  lapkričio 10 d. įskaitytinai;

Pretendentų atrankos (pokalbio) data – 2018 m. spalio 30  lapkričio 13 d. 10.00 val

REIKALINGAS RAŠTINĖS ADMINISTRATORIUS 0,5 et. darbo krūviu.

Pareigybės (lygis B) funkcijos susijusios su įstaigos dokumentų valdymo analize, archyvo duomenų bazės tvarkymu, kitų laikino pobūdžio vadovų užduočių vykdymu.

Raštinės administratoriui keliami reikalavimai:

 1. aukštasis išsilavinimas;
 2. darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai;

3.valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą priimti į darbą (Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 4. Gyvenimo aprašymą;

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba el. paštu info@nidosazuoliukas.lt Pretendentų dokumentų priėmimo data – iki š. m. rugpjūčio 28 d. įskaitytinai;

Pretendentų atrankos (pokalbio) data – 2018 m. rugpjūčio 29 d. 10.00 val

REIKALINGAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJAS daugiau informacijos ČIA

SKELBIAMAS KONKURSAS NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

(pilną konkurso skelbimo tekstą skaityti ČIA)

Skip to content