Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos darbo taryba

Edita Petrėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Virginija Kasparavičienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui – narė;
Renata Kožemečenko – mokytojo padėjėja – narė.

 

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkas – Gilija Vincevičienė

Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja – Aurelija Čiunkienė

Mokyklos tarybos nariai:

Silvija Kozlova – tėvų atstovas,

Asta Pocienė – tėvų atstovas,

Irutė Smolskienė – tėvų atstovas,

Rūta Bukauskienė – mokytojų atstovas,

Edita Petrėnienė – mokytojų atstovas,

Rima Didžpetrė – mokytojų atstovas,

Ramunė Pečiukonytė – visuomenės atstovas.

Mokytojų taryba
Joana Mažeikienė – direktorė – mokytojų tarybos pirmininkė

Mokytojų tarybos nariai:
Ramunė Pečiukonytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aurelija Čiunkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Rūta Bukauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Edita Petrėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Loreta Rimkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Ingrida Miliūnė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Eglė Norkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rima Didžpetrė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jurgita Survilienė – neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
Ramutė Rušinienė – logopedė.

 

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Ramunė Pečiukonytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – VGK pirmininkė;
Aurelija Čiunkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Edita Petrėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ingrida Miliūnė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Rima Didžpetrė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ramutė Rušinienė – logopedė – narė.

 

Tėvų komitetai 2022-2023 m. m.

Tėvų komiteto pirmininkas

1 grupė
Joana Lisovskienė
Sandra Vaišvilaitė
Gilija Vincevičienė

2 grupė
Kristina Jasaitienė
Justina Kupčinskaitė-Lukauskienė
Irutė Smolskienė

3 grupė
Jolita Burneikienė
Monika Čepauskaitė
Asta Pocienė

4 grupė
Silvija Kozlova
Jolita Kundrotaitė
Joana Lisovskienė

 

Mokytojų atestacijos komisija 2022 m.

Jolita Kundrotaitė, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybos tėvų atstovė;
Ingrida Miliūnė, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytoja metodininkė;
Ramunė Pečiukonytė, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja;
Edita Petrėnienė, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytoja metodininkė;
Liana Raudienė, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybos tėvų atstovė;
Sigita Vaitkevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

Mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė 
Ramunė Pečiukonytė, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja

 

Darbo grupė
mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti
Ramunė Pečiukonytė – koordinatorė
Virginija Kasparavičienė – darbo grupės narė
Nijolė Pogienė – darbo grupės narė
Ramutė Rapalienė – darbo grupės narė

Skip to content