Meniu Uždaryti

Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos darbo taryba

Edita Petrėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
Virginija Kasparavičienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui – narė;
Renata Kožemečenko – mokytojo padėjėja – narė.

 

Mokyklos taryba

Gintarė Dikšienė – Mokyklos tarybos pirmininkė

Mokyklos tarybos nariai:
Justina Kupčinskaitė-Lukauskienė;
Brigita Šiurienė;
Liana Raudienė;
Edita Petrėnienė;
Rūta Bukauskienė;
Aurelija Čiunkienė;
Ingrida Miliūnė;
Ramunė Pečiukonytė.

 

Mokytojų taryba
Joana Mažeikienė – direktorė – mokytojų tarybos pirmininkė

Mokytojų tarybos nariai:
Ramunė Pečiukonytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aurelija Čiunkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Rūta Bukauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Edita Petrėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Loreta Rimkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Ingrida Miliūnė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Eglė Norkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rima Didžpetrė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jurgita Survilienė – neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
Ieva Pumputytė – neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
Ramutė Rušinienė – logopedė.

 

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Ramunė Pečiukonytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – VGK pirmininkė;
Aurelija Čiunkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Edita Petrėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ingrida Miliūnė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Rima Didžpetrė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ramutė Rušinienė – logopedė – narė.

 

Tėvų komitetai 2021-2022 m. m.

Gintarė Dikšienė – tėvų komiteto pirmininkė

1 grupė
Kristina Jasaitienė
Jovita Dagė
Justina Kupčinskaitė-Lukauskienė

2 grupė
Jovita Beržinė
Asta Pocienė
Brigita Šiurienė

3 grupė
Viktorija Dirvelienė
Liana Raudienė
Ieva Pumputytė

4 grupė
Gintarė Dikšienė
Jolita Kundrotaitė
Silvija Kozlova
Mindaugas Rusteikis

 

Darbo grupė
mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti
Ramunė Pečiukonytė – koordinatorė
Rima Didžpetrė – administratorė
Virginija Kasparavičienė – darbo grupės narė
Nijolė Pogienė – darbo grupės narė
Elena Sabeckienė – darbo grupės narė

Skip to content