Meniu Uždaryti

Veiklos planai, ataskaitos

Įsakymas dėl Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos plano patvirtinimo

NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VEIKLOS PLANO 2021 METAMS TURINYS

 

  1. Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita (1 Priedas).

1.1. Situacijos analizė pagal SSGG.

1.2.Veiklos strategija. Mokyklos prioritetai 2021 metams.

1.3. Prioritetinės veiklos sritys 2021 metams.

  1. Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos įgyvendinimo priemonių planas (2 priedas).
  2. Tradiciniai ir netradiciniai renginiai, projektai 2021 m. (3 priedas).
  3. Mokytojų Tarybos posėdžiai 2021m. Direkciniai posėdžiai (4 priedas).
  4. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 m. (5 priedas).
  5. Mokyklos Tarybos veiklos planas 2021m. (6 priedas).
  6. Mokyklos veiklos priežiūros planas 2021 m. (7 priedas).
Skip to content