Menu Close

Prašymai

Informuojame, kad nauji vaikai bus priimami tik palaipsniui, jeigu grupėje bus laisvų vietų.

  • Priimami tėvų prašymai dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį nuo 1,5 m. iki 7m. Suderinamas susitikimas su direktore darželio kieme telefonu, el. paštu;

  • Apsilankymo metu susipažįstama su mokytojomis, aplinka, mūsų ugdymo programa.

  • Priėmus bendrą sprendimą lankyti lopšelį-darželį, pasirašoma sutartis ir visi lydintys dokumentai.

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ugdymo įstaigą (PDF)

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ugdymo įstaigą (Word)

Dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos.

Prašymas išbraukti iš lopšelio-darželio

Prašymas dėl mokyklos nelankymo mokinių atostogų metu

Prašymas dėl mokyklos nelankymo vasaros laikotarpiu

Prašymas dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymo

Sutikimas lankytis pas logopedę

Prašymas neskaičiuoti mokesčio vaikui nelankant įstaigos jo tėvų atostogų metu

Prašymas neskaičiuoti mokesčio dėl vaiko ligos

Skip to content