Menu Close

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDIS

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDIS

Š. m.  kovo 14 d 16.30 val. planuojamas/ kviečiamas mokyklos tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

  1. Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2023 m. metinių veiklos ataskaitų rinkinys.
  2. Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatai (pakeisti kai kurie punktai vadovaujantis pasikeitusiais teisės aktais).
  3. Dėl duomenų apsaugos (vaikų nuotraukų, filmuotos vaikų veiklos viešinimo, platinimo).
Skip to content