Menu Close

Mokyklos tarybos dėmesiui!

2022 m. vasario 10 d. 13 val. kviečiamas mokyklos tarybos posėdis (nuotoliniu būdu per Zoom platformą).
Dienotvarkėje:
Direktorės 2021 m. veiklos ataskaita, metinės užduotys;
Mokyklos veiklos ataskaita už 2021 m., uždaviniai;
Supažindinimas su 2022 m. mokyklos veiklos planu;
Kiti klausimai.

Dalyvavimas posėdyje būtinas.

Skip to content