Menu Close

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDIS

Š. m. sausio 17 d. 9.00val. kviečiamas Mokyklos Tarybos posėdis

Darbotvarkė:

2023 m. įstaigos veiklos rezultatų, pasiekimų ir pokyčių: ugdomojo proceso ir pedagoginės veiklos priežiūros, materialinės bazės ir ugdymo  plano įgyvendinimo ataskaita

2024 m.  įstaigos veiklos planas-projektas

Dėl strateginio 2024-2026m. veiklos plano

Direktoriaus metinė 2023 m. ataskaita;

Skip to content