Menu Close

Mokytojų Tarybos posėdis

Š. m. sausio 16 d. 13.00val. kviečiamas Mokytojų tarybos posėdis

Darbotvarkė:

2023 m. įstaigos veiklos rezultatų, pasiekimų ir pokyčių: ugdomojo proceso ir pedagoginės veiklos priežiūros, materialinės bazės ir ugdymo  plano įgyvendinimo ataskaita

2024 m.  įstaigos veiklos planas-projektas

Dėl strateginio 2024-2026m. veiklos plano

Direktoriaus metinė 2023 m. ataskaita;

Visų pedagogų dalyvavimas būtinas

Skip to content