Menu Close

Nauja mokyklos taryba

2022 metų lapkričio 29 d. išrinkta mokyklos taryba

 • Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybą sudaro:
 • tėvų atstovai: Silvija Kozlova, Asta Pocienė, Irutė Smolskienė, Gilija Vincevičienė,
 • mokytojų atstovai: Rūta Bukauskienė, Aurelija Čiunkienė, Edita Petrėnienė, Rima Didžpetrė; visuomenės atstovė – Ramunė Pečiukonytė.
 • Mokyklos tarybos pirmininkė – Gilija Vincevičienė, pirmininko pavaduotoja – Aurelija Čiunkienė.
 • Mokyklos tarybos priimti nutarimai:* Pradėti vykdyti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą pagal naująją metodiką, parengti klausimynus tėvams ir užpildyti iki gruodžio 15 d. (deja, dėl vaikų nelankomumo, sergamumo,data pratęsta iki 2023 m. sausio 15 d.)*Tęsti pradėtą vykdyti tarptautinį eTwinning projektą ,,Kelias į mažinimą“ pagal numatytą planą, skleisti taupymo ir mažinimo idėjas bendruomenėje.

  *Gruodžio 8 d. surengti popietinę Eglutės įžiebimo pramogėlę su vaišėmis darželio kieme.

  *Gruodžio 12 d. organizuoti šventines pramogėles darželio vaikams su Kalėdų seneliu.

  *Tėveliams teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo.

  *Parengti 2022 m. veiklos ataskaitą bei 2023 m. veiklos planą bei pristatyti mokyklos bendruomenei iki 2023 m. sausio 21 d.

  *Detalizuoti mokėjimo už darželį lapelius, nurodant vaiko lankytų dienų skaičių, dienos tarifą.

  *Priminti tėvams apie draudimą neštis į grupę telefoną, išmanųjį laikrodį ar kitą draudžiamą daiktą. Aptarti situacijas dėl žaislų nešimosi iš namų.

  *Priminti tėvams apie draudimą neštis į grupę saldainių ir kitų cukraus turinčių produktų. Apriboti saldumynus per vaikų gimtadienius ir įstaigos vaikų šventes.

Skip to content