Menu Close

Dėl mokesčio už paslaugas

Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TI-135 ,,Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1206 ,,Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo pakeitimo” (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01),  nuo 2023 m. sausio mėn. 1d.  atlyginimas už maitinimo paslaugas nustatomas už praėjusį mėnesį:

3.61 euro už 1 lankytą dieną lopšelio (1-3 m.) amžiaus vaikams,

4.39 euro už 1 lankytą dieną darželio ir priešmokyklinio ugdymo (3-7 m.) amžiaus vaikams;

                Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse, kai vaikas mokslo metų rugsėjo 1 dieną nėra registruotas lopšelio-darželio Mokinių registre ir lanko trumpalaikę Nidos lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” neformaliojo vaikų švietimo programą2 BSI (98 Eur.). Mėnesio atlyginimas už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą turi būti sumokamas už einamąjį mėnesį tą pačią darbo dieną, kai vaikas priimamas į švietimo įstaigą pagal trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą.

 

Skip to content