Menu Close

Visuotinio tėvų susirinkimo nutarimai

VISUOTINIO TĖVŲ SUSIRINKIMO, vykusio 2023 m. spalio 3 d. NUTARIMAI:.

  • vaikai ugdymo procese gali dalyvauti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą;
  • vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų;
  • Dėl mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo mokytojai ir tėvai susitars ir skirs laiką, kada galės aptarti vaiko pažangą ir pasiekimus (spalio pabaigoje-lapkričio pradžioje).
  • Visus dokumentus dėl mokesčio neskaičiavimo dėl vaiko nelankymo tėvai pristato iki mėnesio paskutinės dienos. Neturint tėvų prašymų ir nepristačius dokumentų laiku, skaičiuojamas mokestis.
  • Jei vaikas sirgo daugiau nei 5 dienas, privalo kreiptis į šeimos gydytoją.

2.1.Pastebėjus nepageidaujamą vaiko elgesį, svarstyti Vaiko gerovės komisijoje;

2.2.Pagal galimybes ir susitarimą, kviestis Klaipėdos PPT ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistus psichologus stebėjimui.

Skip to content